• ISTANBUL'UN KÖSKLERI VE KONAKLARI
  Beşiktaş Yıldız Parkı Çadır Köşkü,  Beşiktaş Yıldız Parkı Malta Köşkü,  Burgazada Andriomenos Köşkü, Burgazada Mehmet Nafiz Bey Köşkü,  Burgazada Reşat Paşa Köşkü,  Burgazada Sait Faik Köşkü,  Burgazada Sinyosoğlu Köşkü,  Büyükada Agasi Efendi Köşkü, Büyükada Agopyan Köşkü,  Büyükada Arap Muhittin Pasa…
 • KÖSK NEDIR
  Köşk kelimesi Farsça’dan dilimize geçmiştir. Birçok dilde kullanılan bir kelimedir. Türkçe’de korularda, bağlarda, sayfiyelerde veya saray bahçelerinde inşa edilmiş ahşap yapılardır. İstanbul kültüründe sayfiye veya yazlık kullanılan ahşap veya kagir yapılardır. Hatta bazıları konaklardan daha büyük olsa dahi bunlara köşk…
 • KONAK NEDIR
  Konak kelimesi konmak mastarından türemiş bir kelimedir. Genelde şehrin içinde yaz ve kış oturulan büyük evlerdir. Köşklerden daha büyük yapılardır. Osmanlı Konakları, içerisinde konak sahibinin geniş ailesi ile damat,  gelin, dede, nine ve torunlar ile beraber birkaç kuşağın bir arada…
 • KASIR NEDIR
  Türkçe’de Köşkler, Konaklar dışında bir de Kasırlar vardır. Kasır kelimesi Arapça bir kelime olup, batı dillerinde karşılığı Şato dur. Türkçe’de Padişah veya padişah ailesi tarafından yapılmış sayfiye binalarına denir. Önemli olan konu hanedan ailesi tarafından yapılmış olmasıdır. Hanedan dışında birinin…
 • SARAY NEDIR
  Padişahların tüm hanedanıyla sürekli kaldıkları yapılara Saray denir. Saray Farsça bir kelimedir. Tam Türkçe karşılığı, Hükümdarlık konutudur. Hanedan mensupları saray ve kasırlarda yaşarlar. Hanedana ait olmayan kişiler ise köşk ve konaklarda yaşamaktaydılar. Kasırlar kısa süreli yaşanan olmasına karşı saraylar yaz…
KÖSKLER VE KONAKLAR

ISTANBUL KÜLLIYELERI

 • ISTANBUL'DA 50 KÜLLİYE
  Aksaray Murat Paşa Külliyesi;  Ayasofya Külliyesi;  Beşiktaş Sinan Paşa Külliyesi;  Beşiktaş Yahya Efendi Külliyesi;  Beyazıt Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Külliyesi; Beyazıt Sultan II. Beyazıt Külliyesi; Divanyolu Atik Ali Paşa Külliyesi;  Divanyolu Çorlulu Ali Paşa Külliyesi; Divanyolu Koca Sinan Paşa Külliyesi;  Divanyolu  Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi; Divanyolu Mahmutpaşa Külliyesi; Çemberlitaş Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi; Divanyolu Nuruosmaniye Külliyesi; Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi; Eminönü Hamid-i evvel Külliyesi- Hamidiye Külliyesi; Eminönü Yeni Valide Külliyesi; Eyüp Şah Sultan Külliyesi;  Eyüp Sultan Külliyesi; Eyüp Zal Mahmut Paşa Külliyesi; Fatih Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, Fatih Sultan Mehmet Külliyesi; Fatih Yavuz Sultan Selim Külliyesi; Fatih Nişancı Mehmet Paşa Külliyesi; Fatih Hırka-ı Şerif Hadım Mesih Mehmet Paşa Külliyesi; Gülhane Hacı Beşir Ağa Külliyesi; Haseki Bayrampaşa Külliyesi; Haseki Cerrah Mehmet Paşa Külliyesi; Haseki Davut Paşa Külliyesi; Haseki Hürrem Sultan Külliyesi; Kadırga Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi; Kasımpaşa Piyale Paşa Külliyesi; Kocamustafapaşa Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi;  Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Külliyesi; Laleli Külliyesi - Sultan III.Mustafa Külliyesi; Saraçhane Damat İbrahim Pasa Külliyesi; Saraçhane Gazanfer Ağa Külliyesi; Saraçhane Şehzade Mehmet Külliyesi; Süleymaniye Külliyesi - Kanuni Sultan Süleyman Külliyesi; Sultanahmet Külliyesi - Sultan I.Ahmet…
 • KÜLLİYE YAPILARI
  Külliye İslam dininde Abbasilerden başlayarak cami etrafında dini ve sosyal yapıların bir araya gelmesi ile oluşan yapılar topluluğu. Bu yapıların ilk zamanlarda sadece dini yapılar olurken daha geç tarihlerde sosyal yapılar da bu düzene ait olmuşlardır. 16 yüzyılda Osmanlı Mimarisi ile külliye inşası zirve noktasına ulaşmıştır. Külliye, İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesiyle ortaya çıktı. Batı kültüründe köy veya kasaba meydanları, o yerleşim bölgesinin merkezi sayılır. Osmanlı Mimarisinde tüm yerleşmelerin merkezi cami avlularıdır. Cami avlusundaki şadırvan geleneği, köy meydanındaki çeşme geleneğinin devamıdır. Cami etrafında dini ve sosyal yapılar zaman içinde çoğalmıştır. Külliye etrafında konutların toplanması ile mahalle kavramı ortaya çıkmıştır. Sur içi İstanbul’unda tüm mahalle isimleri etrafında toplandıkları külliyeden gelir. İstanbul’da takribi olarak 50 külliye bulunmaktadır. Bu külliyeler arasında 2-3 yapıdan meydana gelmiş ufak külliyeler olduğu gibi Süleymaniye Külliyesinde yirmiden fazla yapı bulunur. Külliyede bulunan binalar. CAMİİ: Tüm mahallenin vakit namazlarının yanı sıra cuma namazını da kıldığı ana yapı. ŞADIRVAN: Cami avlularında abdest alma fonksiyonu olsun olmasın cami avlusundaki su yapısıdır. MUVAKKİTHANE:  Namaz saatlerin belirlendiği yapı idi. MEDRESE:  Genelde bir avlu etrafında inşa edilir. Avlu çevresinde talebelerin…
ISTANBUL KÜLLIYELERI

SÜLEYMANIYE KITABELERI VE HATLARI

 • SÜLEYMANIYE CAMI MIHRAP ORTA YAZISI
  Süleymaniye Camii mihrabın üzerinde celi sülüs yazı ile 115 X 250cm ebadında bir plaka üzerine ‘’ KULLMA DEHALE ALEYHA ZEKERİYYE’L-MİHRAP.’’ hattı yer alır. Bu hattın anlamı’’ Zekeriya ne zaman bulunduğu mihraba girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. Bu satır Ali İmran 37 ayetinden alınmıştır. Koyu yeşil bir zemin üzerinde harfler altın varak ile yazılmıştır. Boşluklara rumi motifler kullanılmıştır. Yazının çevresinin üzerinde belli aralıklarla rümi ve tepelik motifleri yerleştirilmiştir. Mihrap kelimesinin son harfi olan ‘’B’’ harfinin ‘’Zekeriya ‘’ kelimesindeki ‘’kef’’ harfinin…
 • SÜLEYMANIYE CAMII ANA KUBBE YAZISI
  Camii ana kubbenin ortasında Fatır suretsinin 41.ayeti celi sülüs ile yazılmıştır. Zemin rengi petrol mavisidir. Hatlar altın varak ile yazılmıştır. Daire şeklindeki kompozisyonun orta kısmında dikey harflerin uzatılmasıyla meydana getirilmiş zengin bir geometrik örgü yer almaktadır. Yazının okunuşu su şekildedir. İNNALLAHE YÜMSİKÜ’-SEMAVATİ VE’L-ARD EN TEZULA VE LEİN ZALETA İN EMSEKUMA MİN EHADİN BA’DİHİ İNNEHU KANE HALİMEN GAFURA. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun, eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olur giderse. O’ndan başka hiç…
 • SÜLEYMANIYE CAMII INSA KITABESI GÜNEY
  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve…
 • SÜLEYMANİYE CAMII INSA KITABESI ORTA
  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve…
 • SÜLEYMANIYE CAMII INSA KITABESI KUZEY
  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve…
SÜLEYMANİYE HATLAR VE KİTABELERİ

ISTANBUL MEDRESELERI

 • MEDRESE MİMARİSİ
  Medrese mimarisi Selçuklular döneminde gelişmiş ve Osmanlı’nın İstanbul’u almasından sonra ideal hale gelmiş bir planlamadır. Osmanlı döneminde iki çeşit medrese inşa edilmiştir. Birinci grup bir bani tarafından yaptırılan külliyelerdir. Bunlar Padişahlar, Sultanlar denilen Padişah kızları veya Padişah eşleri, Sadrazamlar, Şeyhülislamlar, Valide Sultanlar, Darüssade Ağaları ve önemli Vezirlerdir. Bu kişiler İstanbul’daki bir bölgeyi veya semti adeta imar etmişlerdir. Yaptırdıkları külliyeler ile o semt adeta yeni bir yaşama kavuşmuştur. Bu külliyeyi yaptıran kişinin ekonomik durumuna göre külliye çok veya az binadan oluşmaktaydı.…
 • MEDRESE KADROLARI
  İslam dünyasında medreselerin ortaya çıkması ile başlayan medrese dönemi eğitim ve öğretimi, bir veya birkaç kişinin öğrencilere bilgi vermesi ve belli bir sistem çerçevesinde onları eğitmesi sonucunda öğretim kadrosu teşekkül etti. Kendisinden önceki Islam devletlerinin uygulamalarından bir hayli istifade eden Osmanlı dönemi medreselerinin, öğretim kadrosuna dahil olan elemanlar ile öğrenciler şu şekilde tanımlanabilirler.   1. MÜDERRISLER   Osmanlı dönemi medreselerinde, belirli bir tahsilden sonra icazet, mülazemet ve beratla medreselerde ders veren kimselere müderris denir. Bugün Üniversitelerde ki Profesör ünvanı na…
 • GENEL MEDRESELER
  İslam eğitim tarihi içinde özel bir yeri bulunan Osmanli medreseleri, orta ve yüksek tahsili gerçeklestiren müesseselerdi. Medrese, memleketin ihtiyaç duydugu kültürü veren ve elemanlari yetistiren bir egitim ve ögretim kurulusudur. Daha önceki devirlerde oldugu Osmanli'da da şahışlar tarafindan tesis edilen ve yaşaması için vakiflar kurulan medreselerin hocalarina "müderris", yardimcilarina da "muid" denirdi. Medrese talebesi ise danişmend, suhte veya talebe isimleri ile anılırdı. "Sibyan Mektebi" veya o seviyede özel eğitim görmüş olan kimseler, medreselere giderek hocalardan bir program çerçevesinde belirlenmış dersleri…
 • IHTISAS MEDRESELERI
  Klasik Osmanlı Medreseleri dışında da bazı ihtisas medreseler bulunmaktadır. Bunlar, daha ziyade ihtisası gerektiren bir dalda ağırlıklı eğitim ve öğretim yapılan medreselerdir. Belli branşlar da faaliyet gösteren bu medreseler, Osmanlılardan önceki İslam dünyasında oldukları gibi Osmanlı’larda da ayni isimle varlıklarını devam ettirmişlerdir. Klasik dönemde bunları:  Darü'l-kurra, Darü'l-hadis ve Darü't-tib olmak üzere üçe ayrılır. Osmanlı dönemi ihtisas medreseleri ile bunların fonksiyonlarını daha iyi anlayabilmek için biraz gerilere, giderek anlatmakta yarar vardır.   DARÜ'L-KURRA   Arapça’da DAR, yer, mekan, ev anlamına gelir.…
 • ISTANBUL MEDRESELERI
  Ahırkapı İsak Paşa Medresesi, Aksaray Murat Paşa Ve Atik Medresesi, Ayasofya-yı Kebir Medresesi, Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi, Beyazıt Medresesi, Beyazıt Rakım Efendi Medresesi, Beyazıt Rüznameci Ali Efendi Medresesi, Cağaloğlu Acımusluk Medresesi, Cağaloğlu Hadım Hasan Paşa Medresesi , Cağaloğlu Rüstempaşa Medresesi, Cağaloğlu Şah-ı Huban Medresesi, Cibali Haydar Paşa Medresesi, Çapa Defterdar Ahmet Çelebi Medresesi, Çarşıkapı Kemankeş Kara Mustafa Paşa Medresesi, Çemberlitaş Atik Ali Paşa Medresesi, Çemberlitaş Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Çemberlitaş Koca Sinan Paşa Medresesi, Çemberlitaş Köprülü Mehmet Paşa Medresesi, Çemberlitaş…
ISTANBUL MEDRESELERI

ISTANBUL'DA 100 CAMII

 • CAMILER Akbıyık Mehmet Efendi Camii, Aksaray Murat Paşa Camii, Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii, Arnavutköy Tevkifiye Camii, Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii, Ayvansaray Hacı Hüsrev Mescidi, Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii, Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Camii, Babıali Vilayet Camii, Balat Yusuf Sücaüttin Camii, Bebek Hümayunu Abad Camii, Beşiktaş Abbasağa Camii, Beşiktaş Asariye Camii, Beşiktaş Ertugrul Tekke Camii, Beşiktaş Küçük Mecidiye Camii, Beşiktaş Sinan Pasa Camii, Beşiktaş Vişnezade Camii, Beşiktaş Yahya Efendi Camii, Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii, Beyazıt Ali Pasa Camii, Beyazıt Camii, Beylerbeyi Camii – Hamid-i evvel Camii, Beyoğlu Ağa Camii, Büyükdere Cezayirli Hasan Pasa Camii, Cağaloğlu Cezeri Kasım Pasa Camii, Çemberlitaş Atik Ali Pasa Camii, Çemberlitaş Çorlulu Ali Pasa Camii, Çemberlitaş Keçeçizade Fuat Pasa Camii, Çemberlitaş Köprülü Mehmet Pasa Camii, Çemberlitaş…
ISTANBUL'DA 100 CAMII

ISTANBUL'DA 250 MESCIT

 • MESCITLER Aksaray Sah-u Geda Mescidi, Ayvansaray Hacı Ilyas Yatagan Mescidi, Ayvansaray Hatice Sultan Mescidi, Ayvansaray Molla Aski Mescidi, Ayvansaray Yavedud Mescidi, Azapkapı Emekyemez Mescidi, Büyükada Hamidiye Mescidi, Cağaloğlu Hacı Kasım Günari Mescidi, Cağaloğlu Molla Fenari Mescidi, Cağaloğlu Üskübiye Mescidi, Çemberlitaş Kaliçeci Hasan Efendi Mescidi, Çemberlitas Mimar Hayrettin Mescidi, Cerrahpasa Cambaziye Mescidi, Cerrahpasa Çavuszade Mescidi, Cihangir Firuzaga Mescidi, Edirnekapı Çakırbası Mescidi - Çakıraga Mescidi, Edirnekapı Canfeda Hatun Mescidi, Edirnekapı Keçeçi Piri Mescidi, Edirnekapı Mesih Mehmet Pasa Mescidi, Edirnekapı Muhtesip İskender Mescidi, Edirnekapı Neslişah Sultan Mescidi, Edirnekapı Öküz Mehmet Pasa Mescidi, Eğrikapı Hirami Ahmet Paşa Mescidi, Eminönü Çakmakçılar Valide Han Mescidi, Eminönü El Haç Timurtas Mescidi, Eminönü Kantarcılar Sarı Timurcu Mescidi, Eminönü Marputçular Mescidi, Eminönü Yavasça Sahin Mescidi, Eyüp Fatih Çelebi Mescidi, Eyüp…
ISTANBUL'DA 250 MESCIT

OSMANLI HAT SANATÇILARI

 • Hattat Ismail Hakkı Altunbezer
  Hattat Ismail Hakkı Altunbezer İsmail Hakkı Altunbezer,1873 yılında İstanbul’un Kuruçeşme semtinde doğdu. İsmail Hakkı Altunbezer, hattat bir aileden gelmektedir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin (1801-1876) öğrencilerinden olan babası Mehmet İlmi Efendi (1839-1924), İsmail Hakkı’nın ilk hat hocasıdır. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde resim eğitimi alarak mezun olduktan sonra Divan-ı Humayun Kalemi’nde Sami Efendi’nin (1838-1912) öğrencisi olmuş ve hocasından divani, celi divani ve celi sülüs yazılarının yanı sıra tuğra çekmesini de öğrenerek Babıali’de birinci tuğrakeş mertebesine yükselmiştir. Divan-ı Humayun’dan çıkan ferman, berat ve menşur gibi resmi belgelerdeki tuğraları çeken tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer, bu belgelerin divani ve celi divani yazılarını da yazmıştır. 1915 yılında açılan Medresetü’l-hattatin’de tuğra ve…
OSMANLI HATTATLARI

OSMANLI MEZAR TASLARI

 • Divanyolu Haziresi Sadullah Pasa Mezar Tası
  Divanyolu Haziresi Sadullah Pasa Mezar Tası Sadullah Rami Paşa Mezar taşı; İstanbul Suriçi Divanyolu haziresindedir. Tanzimat sonrası dönemin reformist bürokratları arasındaki en ilginç simalardan biri olan Sadullah Rami Paşa 1838’de Erzurum’da doğdu. Şair ve vezir Esat Muhlis Paşa’nın oğludur. Sadullah Paşa, Tanzimat dönemi edebiyatçılar arasında kuvvetli nesir yazıları ile öne çıkmış bir şahsiyettir. İlköğretimini bitirdikten sonra özel olarak Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini öğrendi. Fransız ve Doğu edebiyatları üzerine de özel dersler aldı. 1853 yılında devlet hizmetine girdi. Önce "Maliye Varidat Kalemi"nde çalıştı. 1856 yılında Babıali Tercüme Odası'nda görev aldı. 1866'da "Mezahib Kalemi"ne tayin edildi. 1868'de "Şuray-ı Devlet Maarif Dairesi Başmuavini" yapıldı. 1869'da ise "Şuray-ı Devlet"…
OSMANLI MEZAR TASLARI

DERSAADET DERGAHLARI

 • Fatih Aksaray Murat Pasa Oglanlar Tekkesi
  Fatih Aksaray Murat Pasa Oglanlar Tekkesi Murat Paşa Külliyesi; İstanbul Suriçi Aksaray Vatan ve Millet caddelerinin kavşağında 1471 tarihinde inşa edilmiştir. Külliyenin banisi Fatih Sultan Mehmet dönemi vezirlerinden Has Murat Paşa’dır. Mart 1473 tarihli vakfiyesine göre ilk binalar cami, imaret, hamamdır. Medrese yapısı Has Murat Paşa’nın ölümünden sonra kardeşi Sadrazam Mesih Paşa tarafından tamamlanmıştır. 17.yüzyılda Kara Davut Paşa’nın yaptırdığı şadırvanla çeşme dışında zaman içinde caminin güneyinde bir hazire oluşmuştur. 1640 tarihinde fırtınadan zarar gören cami yanında 1660 ve 1693 yıllarında Aksaray semtini harap eden yangınlardan birçok külliye yapısı harap olmuştur. Bundan dolayı birçok bina bugüne ulaşamamıştır.   İstanbul’un fethinden kısa bir süre sonra Fatih, eski Bizans aristokrasisinin en…

DERSAADET'IN SULTANILERI

 • Istanbul Kız Lisesi - Istanbul Inas Sultanisi
  Istanbul Kız Lisesi - Istanbul Inas Sultanisi İstanbul Kız Lisesi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu Ankara caddesinde, 1850 tarihlerinde Bezmialem Valide Sultan tarafından kurulmuştur. Cağaloğlu Caddesi’nin Divanyolu ile kesiştiği, Yapı adası bana göre Osmanlı’nın can damarıdır. Zira Divanyolu Caddesi Osmanlı ana caddesidir. 3000 yıllık bir cadde. Dünyada örneği yok. Bu cadde üzerinde Esma Sultan Sarayı vardı. Esma Sultan Sultan II.Mahmut’un kız kardeşi. Bu dönemde saray yangın geçirir. 1839 yılında Sultan II.Mahmut ölünce buraya bir türbe inşa edilir. Burası Osmanlının Anıt kabridir. 3 padişah 270 devlet adamı burada medfundur. Arazinin kuzey kısmı boş kalır. Bu alana ise Bezmialem Valide Sultan bir okul yaptırır. Bezmialem Valide Sultan, Sultan II.Mahmut’un eşidir. Yapı…
DERSAADET SULTANILERI
 • Son Kusak

  SAYFAMIZIN ANA KONULARI :

  ASİTANE: Bu bölümde İstanbul’un fethinden Sultan IV.Mustafa’nın saltanatının sonuna kadar inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bunlar Osmanlı Klasik Mimari Eserleridir. Bunlar Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbelerdir.  DERSAADET: Sultan II.Mahmut’un tahta çıkışı ile Cumhuriyetin 10.yılına kadar inşa edilmiş yapılardır. Bu bir batılılaşma dönemidir. Saray, Kasır, Köşk, Yalı, Okullar ve İstanbul’un anıt yapıları gibi bu dönemin yapılarıdır. EKALİYETLER: Gayrimüslimler olarak ta adlandırılan Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Latin Katolik, Protestan ve Musevi Cemaatine ait binalardır. KİŞİLER: Osmanlı döneminde insanlar çaplarına göre isimlerinin anılması için İstanbul’a bir bir eser bırakmayı hedeflemişlerdir. Padişahlar, İstanbul için selatin camiler inşa ettirirken, bir Kapı Ağası da kendi bütçesine uygun çeşme yaptırmıştır. Bu bölümde İstanbul’a eser yaptıranların hayat hikayeleri ni anlattık. YAPILAR: İstanbul'da bulunan özel konumlu yapılar ve külliyeler. PERA: 1840 tarihlerinde itibaren Pera’da inşa edilen yapılar, sinemalar, tiyatrolar, oteller, pasajlar ve ibadethaneler. SANAT: Osmanlı Sanatının süsleme unsurları olan Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve El yazmalarını meydana getiren büyük ustalar ve eserlerinin tanıtımı. ESKİ İSTANBUL FOTOGRAFLARI: İstanbul’un fotoğrafları 1860 tarihinden itibaren çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafları; Osmanlı Kartpostalları,  Osmanlı'da günlük yaşam, İstanbul Boğaziçi Rumeli Yakası, Eski Büyükada, Eski Eminönü-Sirkeci, Eski Karaköy Galata, Eski Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası, Eski Üsküdar,  Yıldız Sarayı Mabeyn Arşivi olarak dosyaladık. İSTANBUL SEMTLER: İstanbul’daki Semtleri ayda bir yenisini ilave ederek tanıtıyoruz. Ayvansaray, Büyükada, Edirnekapı, Galata, Gülhane, Hasköy, Kadırga, Kanlıca,  Kasımpaşa, Samatya, Sarıyer Hanlar, Suriçi, Üsküdar, Yeniköy. İstanbul'un 14 semtine ait 910 fotoğraf.