• SAYFAMIZDA 2353 KONU BULUNMAKTADIR.  

  İÇERİK OLARAKTA 5209 AÇIKLAMALI FOTOĞRAF VARDIR.

  GELECEK KONU . PERA'DA OTELLER

  YENİLİKLER  Sayfamızın Sanat menüsünde bulunan Mezar taşları, Hat Yazıları ve Osmanlı Kumaşları sayfalarını yeniledik. Sayfamızda bundan evvel yayımladığımız, Yenikapı Mevlevihanesi, Beşiktaş Yahya Efendi Dergahı ve Eski Dolmabahçe Fotoğraflarına toplam 50 fotoğraf ilave ettik.

  Sayfamızda bulunan Mescitlere yeni ilaveler yaparak 150 mescit sayısına ulaştık. Toplam 270 Camiimiz oldu. 

  AYININ KONULARI : İstanbul Sıbyan mekteplerine ait 70 yapılık bir çalışmayı bitirdik ve yayımladık. İstanbul'daki tekke ve dergahları çalışmaya başlıyoruz. İstanbul'da takriben 350 dergah var. Bu çalışmayı semtler halinde yapıp yayımlayacağız.  Ayrıca her hafta yenilenen, Dersaadet Medresleri, Dersaadet Tekkeleri, Haftanın Hat ustası, Osmanlı Mezar Taşlarına devam ediyoruz.

  SANAT SATIŞI :

  Sayfamızda Eski İstanbul Fotoğrafları, Eski Renklendirilmiş Resimler, Hat Eserleri, Osmanlı Replikaları, Gravür baskıları satılmaktadır. Sayfamıza reklam almıyoruz. Bu tür sanat ürünlerinin satışı ile masraflarımızın bir kısmını karşılıyoruz.

 • ISTANBUL SIBYAN MEKTEPLERI
  Cağaloğlu Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi;  Süleymaniye Kanuni Sultan Süleyman Sıbyan Mektebi; Eminönü Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi;  Kumkapı Cerrah İshak Kazgani Sadi Sıbyan Mektebi; Eminönü Kantarcılar Tavşantaşı Sıbyan Mektebi;  Vefa Recai Efendi Sıbyan Mektebi;  Şehzadebaşı Külliyesi Sıbyan Mektebi,  Beyazıt Kaptan İbrahim Paşa Sıbyan Mektebi;  Vefa Şebsefa Kadın Sıbyan Mektebi;  Laleli Koca Ragıp Paşa Sıbyan Mektebi;  Saraçhane  Amcazade Hüseyin Paşa Sıbyan Mektebi; …
 • SIBYAN MEKTEPLERDE AMIN ALAYI
  Osmanlı Devleti’nde 4-7 yaş arasındaki çocuklara “Elif-Ba” ve ahlak bilgilerinin öğretildiği ilk mektebe başlatılırken yapılan merasimdir. Bu merasimin bir kandil günü olmasına bilhassa dikkat edilirdi. Bu mümkün olmazsa, pazartesi veya perşembe günleri yapılırdı. Merasime bir gün önceden evin temizliğiyle başlanırdı. Ayrıca ailenin mensupları Kapalıçarşı’ya giderek, okula başlayacak çocuğa ve mahalledeki fakirlerin çocuklarına gerekli eşyaları alırlardı. Bundan başka aile yadigarı rahle…
 • SIBYAN MEKTEBI MÜFREDATI
  Sıbyan okullarının müfredatında zaman içinde değişiklik ve gelişmeler olmuştur. Bütün bu değişiklik ve gelişmeler, gerek Fatih Sultan Mehmet, gerek Sultan II. Beyazıt, gerekse daha sonraki dönemlerde çokça olmuştur. Nitekim Sultan I. Mahmut'un annesi tarafından Galata'da yaptırılan mektebin vakfiyesinde "Fenn-i kitabette mahareti müsellem ve talim-i meşk-i hatta alem bir kimesne hace-i meşk olup" denilmektedir. Keza Sultan I. Abdülhamit'in vakfiyesinde de "bir…
 • SIBYAN MEKTEPLERİ GENEL
  Osmanlıların ilköğretim seviyesindeki okullarına genel olarak "sıbyan mektebi" veya "mahalle mektebi" denilmektedir. Sıbyan mekteplerine “mekteb” veya “küttab”, yoksul çocuklar için açılanlara da “küttab-ı sebil” veya “mekteb-i sebil” de deniyordu. Bu okullar, Selçuklulardan ve öteki İslam ülkelerinden devralınmıştı. Bu okullara “darüttalim”, “mektebhane”, “muallimhane” veya “darülilm” de deniyordu. Küttab veya mekteb, “yazı öğretilen yer” anlamına gelir, burada önceleri sadece yazı öğretiliyordu. Ancak…

PERA GALATA YAPILARI

 • PERA GALATA YAPILARI
  Adamopuolo Han Galata, Afrika Pasajı, Alman Mektebi Tünel, Anadolu Pasajı Pera, Atlas Pasajı Pera, Avrupa Pasajı Pera, Aznavur Pasajı Pera, Bahtiyar Han Galata, Baudouy Binası Tepebaşı, Belediye 6. Bölge Binası Pera, Bon Marche Pera, Botter Apartmanı Pera, Bristol Oteli Pera, Büyük Balıklı Han Galata, Casa D'Italia Tepebaşı, Ceneviz Sarayı Galata, Cercle D’Orient Pera, Crespin Pasajı Pera, Çiçek Pasajı Pera, Çinili Gümrük Hanı Galata, Decugis Binası Pera, Deniz Palas Pera, Doğan Apartmanı Galata, Elhamra Han Pera, Eseyan Ermeni Okulu Pera, Eski…
 • PERA CAMIILER
  Ağa Camii Beyoğlu, Arap Camii Karaköy, Bereketzade Ali Efendi Camii Galata, Bezmi Alem Valide Sultan Camii Dolmabahçe, Cihangir Camii, Emekyemez Camii Azapkapı, Firuzağa Camii Cihangir, Hacı Mimi Camii Tophane, Karabaş Mustafa Ağa Camii Tophane, Kazancı Ali Ağa Camii Taksim, Kemankeş Mustafa Pasa Camii Karaköy, Kılıç Ali Pasa Camii Tophane, Makbul İbrahim Pasa Camii Karaköy, Molla Çelebi Camii Fındıklı, Muhittin Molla Fenari Camii Çukurcuma, Nusretiye Camii Tophane, Okçu Musa Camii Galata, Şaban Kaptan Camii Şişhane, Şahkulu Camii Galata, Selime Hatun Camii…
 • PERA EKALLIYET IBADETHANELERI
  Anglikan Kırım Anı Kilisesi Galata, Ermeni Katolik Anarat Higutyun Kilisesi Pangaltı, Ermeni Katolik Surp Asdvadzadzin Kilisesi Beyoğlu, Ermeni Katolik Surp Hisus Pirgiç Kilisesi Karaköy, Ermeni Katolik Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi Taksim, Ermeni Katolik Surp Yerrortutyun Kilisesi Asmalımescit, Ermeni Ortodoks Surp Harutyan Kilisesi Taksim, Ermeni Ortodoks Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Karaköy, Ermeni Ortodoks Surp Yerrortutyun Kilisesi Galatasaray, Ermeni Protestan Avedaranagan Amena Kilisesi, Hollanda Protestan Kilisesi Tünel, Latin Katolik Saint Antoine Kilisesi Galatasaray, Latin Katolik Saint Benoit Kilisesi Karaköy, Latin Katolik Saint…
 • PERA SEFARETHANELER
  Alman Sefareti Gümüşsuyu, Fransız Sarayı Beyoğlu, Hollanda Sefareti Beyoğlu, İngiliz Sefareti Beyoğlu, İsveç Sarayı Tünel, Rusya Sefareti Beyoğlu, Venedik Sarayı Boğazkesen
 • PERA SINEMALAR
  Alkazar Sineması Beyoğlu, Atlas Sineması Beyoğlu, Elhamra Sineması Galatasaray, Emek Sineması Beyoğlu, Fitaş ve Dünya Sinemaları Beyoğlu, Lale Sineması Beyoğlu, Lüks Sineması Beyoğlu, Majik Sineması Taksim, Rüya Sineması Beyoğlu, Saray Sineması Beyoğlu, Ses Sineması Beyoğlu, Sinepop Sineması Beyoğlu, Yeni Melek Sineması Beyoğlu,Yıldız Sineması Beyoğlu,
 • PERA TIYATROLARI
  Arena Tiyatrosu Sıraselviler, Atatürk Kültür Merkezi Taksim, Concordia Tiyatrosu Galatasaray, Devekuşu Tiyatrosu Sıraselviler, Dram Tiyatrosu Tepebaşı, Elhamra Tiyatrosu Beyoğlu, Fransız Tiyatrosu Beyoğlu, Karaca Tiyatrosu Beyoğlu, Küçük Sahne Beyoğlu, Naum Tiyatrosu Galatasaray, Oda Tiyatrosu Beyoğlu, Şark Tiyatrosu Beyoğlu, Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi, Ses Tiyatrosu Beyoğlu, Taksim Sahnesi,

SÜLEYMANIYE KAPILARI

SÜLEYMANIYE'NIN 24 KAPISI

 • SÜLEYMANIYE
  Osmanlı'nın eski yapılarında, iki önemli konuya özen gösterilirdi. Bunlardan biri yapının yapılacağı yer, ikincisi de yapının bölümlerinin birbirine uyum sağlamasıdır. Yeri bakımından yapısı yüksek bir alanda bulunsun, bulunmasın yapının sayesinde geniş bir alan görülür. Ne kadar uzağa bakılsa da gökyüzü görülür. Yapının genel görünümü gösterişli ve genişçedir. Her ayrıntısı ve çeşitli süslemeleriyle devamlı şekilde sade ve uyumlu bir etki sağlayabilir. Mimar Sinan ile öğrencilerinin üstün zekâları sayesinde meydana gelen güzel sanat eserleri içinde Osmanlı Mimari usullerinin en gerçekçi olarak görüldüğü yapı, Süleymaniye Camii'dir. Camii, Kantarcılar mahallesine bakan bir tepe üzerinde Bâb-ı Vâlâ-yı Seraskeri (Genelkurmay Başkanlığı bugünkü İstanbul Üniversitesi Rektörlük ve diğer binaları) ile Bâb-ı Vâlâ-yı Fetvâ- penâhî (bugünkü İstanbul Müftülüğü binası) arasındadır. Ulu bir görüntü ile göğe doğru uzanır. Geniş avlusunda etrafa göz atıldığında Rumeli ve Anadolu kıtaları ve İstanbul önünde birleşen iki deniz ve adalar görülür. Böyle bir güzel görünüm insanın aklına hoş düşünceler getirir. Süleymaniye Cami'nin oldukça sade…
 • MIMAR SINAN
  Mimar Sinan veya Koca Mi'mar Sinan Ağa (Sinaneddin Yusuf - Abdulmennan oğlu Sinan Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'dir. Sinaneddin Yusuf, Kayseri'nin bugün Ağırnas köyünde  Ermeni olarak doğmuştur. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiş yeniçeri ocağına alınmıştır.«  "Bu değersiz kul, Sultan Selim Han'ın saltanat bahçesinin devşirmesi olup, Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. Acemi oğlanlar arasından sağlam karakterlilere uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dülgerliğe seçildim. Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek, görgümü artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler…
 • MENÜDE SÜLEYMANİYE
  Sayfa menümüzde YAPI bölümünde Süleymaniye kapıları dosyasına ulaşabilirsiniz.  Bu dosyada Süleymaniye Camii'nin 24 kapısını görebilirsiniz. Bu kapılara Külliye kapıları dahil değildir. Kapılar Harim alanı ile sınırlı tutulmuştur. Bu dosya ile ilgili üç deyimi açıklamak gerekmektedir. SAHIN Caminin iç kısmıdır. Kubbe altındaki alana sahın denir. HAREM ise iç avludur. Harem çok kişinin bildiğinin dışında korunmuş alan anlamına gelir. Cami ve iç avlusu dışında olan ve çevreden bir duvaela korunmuş alana ise HARİM denir.

SAHKULU SULTAN DERGAHI

BEKTASILIK- AHILIK- YENIÇERI OCAGI

 • MENÜDE SAHKULU SULTAN DERGAHI
  Sayfamız Menüsünde YAPI bölünde Şahkulu Sultan Dergahına ait 100 adet fotoğrafa erişebilirsiniz. Bu çalışmayı yaparken Y. Mimar Burhan Güvenkaya'nın büyük yardımlarına nail olduk. Burhan Güvenkaya bu dergah yapılarının restorasyonunu yapan bir Mimar. Bu konuda tüm arşivini bize açtı. Saatlerce bize vakit ayırıp her detayı bizzat bize anlattı. Kendisine tüm takipçilerimiz adına teşekkür ederim
 • AHILIK
  Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına…
 • BEKTASILIK
  Bektaşilik, adını 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslamlaştırılması sürecinde etkin faaliyet gösteren ve Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerinin Anadolu'daki uygulayıcısı konumunda olan büyük Türk mutasavvıfı Kalenderi, Haydari şeyhi Hacı Bektaş-ı Veli'den alan, daha sonra ise 14. ile 15. yüzyıllarda Azerbaycan ve Anadolu'da yaygınlaşan Hurufilik akımının etkisiyle ibahilik, teslis, tenasüh, ve hülul anlayışlarının da bünyesine katılmasıyle 16. yüzyılın başlarında Balım Sultan tarafından kurumsallaştırılan, On…
 • ONIKI IMAM
  On İki İmam veya On İki İmamlar, İslam dininin Şii mezheplerinden Onikiciler, fıkhi mezhep olarak Caferilik ve Alevilik mezheplerinin kabullendiği imam silsilesine verilen addır.   Ehl-i Beyt'ten Ali ile başlayan On İki İmam; Muhammed'in torunlarından Hüseyin bin Ali'nin soyundan devam eder. İsnaaşeriyye'ye göre İslam'ın meşru halifeliği Oniki İmam'a aittir. İmamet adı verilen bu husus, Caferi fıkhının temel kaynağını oluşturur. Zannedildiği…
 • SAHKULU SULTAN DERGAHI TARIHI
  Şahkulu Sultan Tekkesi, Şahkulu Baba Tekkesi, Merd-i iman Köy Bektaşi Tekkesi gibi çeşitli isimlerle anılan dergahın yaklaşık 700 yıllık bir geçmişi vardır. Bu gün dergahta yaşayan bir dünya var ise geçmişinde de yaşanılmış bir tarih saklıdır. Şahkulu Sultan Külliyesinin tarihi bilmeden bu gününü yorumlamak olanaklı değildir. Bizans kralı Andronikos’ un av köşkü, av alanları üzerine kurulu bulunan bugünkü dergahın tarihçesini…
 • SAHKULU SULTAN KÜLLIYE YAPILARI
  Merdivenköy’de belli bir alan içerisinde bulunan 12 kısımdan meydana gelmiş bir külliyedir.   KÜLLİYE KAPISI  Dergahın giriş kapısı 12 dilimli Teslim Taşı, kapı üzerindeki Elif-i Taç ve kitabesindeki anlamlı sözleri ile bizi karşılamakta ve ziyaretçilerini şöyle içeriye davet etmektedir ; Dürüst, doğru ol gel bu dergaha aşk ile ibadet et Nefsini terk ederek mutluluğa gönülden var Kurtulmak istersen bu zamanın…
 • YENIÇERI OCAGI VE BEKTASILIK
  Yeniçeri Ocağına vurucu asker yetiştirecek ilk Acemi Ocağı Gelibolu’da kuruldu. Bu ilk teşkilatlanma ile orduya bin kadar nefer alındı. Bunlardan her yüz kişisinin başına ise, "Yayabaşı" adıyla bir kumandan tayin edildi. Bilahare, Yeniçeri Ocağı’na gönüllülük esasına dayalı olarak Hıristiyan tebaanın çocukları da dahil edildi. Yeniçeriler, küçük yaşlardan itibaren İslam örf ve adetlerine göre yetiştiriliyor, ardından da acemi oğlan kışlalarında askeri…

HASEKI HÜRREM SULTAN KÜLLIYESI

HASEKI HÜRREM SULTAN KÜLLIYESI BILGILERI

 • MENÜDE HASEKI HÜRREM SULTAN KÜLLIYESI
  Sayfa Menüsünde Yapı Bölümünde Haseli Hürrem kısmında bilgilere ve fotoğraflara ulasabilirsiniz.
 • HASEKI HÜRREM SULTAN CAMII
  Hürrem Sultan Külliyesi Camii; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki caddesi üzerinde 1539 tarihinde inşa edilmiştir. Camii merkezi kubbeli ufak bir camidir. Bir avlu içindeki bu camiye bir son cemaat mahallinden girilmektedir. Caminin girişinin batısında ise Caminin şadırvanı bulunmaktadır. Muhtemelen semt nüfusunun o tarihlerde pek kalabalık değildi. Bundan dolayı ilk olarak küçük hacimli ve tek kubbeli bir…
 • HASEKI HÜRREM SULTAN DARÜSSIFASI
  Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerinde 1550 tarihinde inşa edilmiştir. Bu yapı külliyenin en son inşa edilmiş yapısıdır. Tahminen tüm yapılardan on yıl sonra yapılmıştır. Külliyenin en özgün ve Osmanlı mimari tarihinde eşi olmayan yapısı darüşşifadır. Bu tip bir yapı pek yapılmamıştır. Kapısındaki kitabenin son mısrası, Hadika’ya göre,…
 • HASEKI HÜRREM SULTAN IMARETI
  Haseki Hürrem Sultan İmareti; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki caddesi ile Özbek Süleyman Efendi Caddesi’nin kesiştiği noktada 1540 tarihinde inşa edilmiştir. İmaret Mimarisinin öncü yapılarından biridir. Bu külliyeninde en şatafatlı yapısıdır. Külliyeye Ana kapıdan girilince külliyenin kuzeybatısında bulunan en büyük yapıdır. İmaret binasının ortası bir avludur. Bu avlunun dört yanında revaklar ile ayrılmış bir bir mekan…
 • HASEKI HÜRREM SULTAN KÜLLIYESI
  Hürrem Sultan Külliyesi; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki’de 1539 tarihinde inşa edilmiştir. Aksaray’ın bu mahallesine Haseki ismini veren külliye Mimar Sinan’ın Saray Baş mimarı olduktan sonra yaptığı ilk iştir. Külliye bugün Haseki Caddesi, Özbek Süleyman Efendi Caddesi, Cevdet Paşa Caddesi ve Sami Paşa sokakların oluşturduğu bir yapı adasının ortasındadır. Haseki kelimesi, Osmanlı padişahlarına erkek çocuk çocuk…
 • HASEKI HÜRREM SULTAN MEDRESESI
  Haseki Hürrem Sultan Külliyesinin iki numaralı yapısı Medresedir. Medrese Caminin karşısına gelen ilk binadır. Klasik bir Osmanlı Medresesidir. Medrese üç tarafı odalarla çevrili revaklı bir avludan oluşan klasik bir yapıdır. 1551 tarihli vakfiyesi, külliye tamamlandıktan sonra yazılmıştır. Medrese çepeçevre revaklı bir avlunun üç yanına yerleştirilmiş kubbeli birimlerden meydana gelir. Medresenin güneyinde bugün sokağa açılan ana…
 • HASEKI HÜRREM SULTAN SIBYAN MEKTEBI
  Hürrem Sultan Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki Caddesine cepheli olarak 1540 tarihinde inşa edilmiştir. Külliye ortasından yolun geçmesi ile Sıbyan mektebi kuzeydeki blokta kalmıştır. Medrese yanında bulunan sıbyan mektebi kare planlıdır. Sıbyan Mektebi iki kısımdan meydana gelir. Düz tavanlı bir oda ile, aynı büyüklükte kemerli bir revakla çevrili bir sofadan meydana gelir. Bu Osmanlı…
 • MIMAR TURGUT CANSEVER'DEN HASEKI KÜLLIYESI
  Mimar Sinan 1538’de 49 yaşında iken Mimarbaşı Acem Ali’nin vefatı üzerine mimarbaşılık ( Ser mimaran-I hassa ) makamına getirildi. Göreve getirildikten bir yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan tarafından kendisine tevdi edilen cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret ve darüşşifadan meydana gelen haseki Külliyesi, Mimar Sinan’ın mimarbaşı sıfatıyla gerçekleştirdiği ilk iştir. Bu Mimar Sinan’ın…
 • 120 Camii Akbıyık Mehmet Efendi Camii, Aksaray Murat Paşa Camii, Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii, Arnavutköy Tevkifiye Camii, Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii, Ayvansaray Hacı Hüsrev Mescidi, Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii, Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Camii, Babıali Vilayet Camii, Balat Yusuf Sücaüttin Camii, Bebek Hümayunu Abad Camii, Beşiktaş Abbasağa Camii, Beşiktaş Asariye Camii, Beşiktaş Ertugrul Tekke Camii, Beşiktaş Küçük Mecidiye Camii, Beşiktaş Sinan Pasa Camii, Beşiktaş Vişnezade Camii, Beşiktaş Yahya Efendi Camii, Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii, Beyazıt Ali Pasa Camii, Beyazıt Camii, Beylerbeyi Camii – Hamid-i evvel Camii, Beyoğlu Ağa Camii, Büyükdere Cezayirli Hasan Pasa Camii, Cağaloğlu Cezeri Kasım Pasa Camii, Çemberlitaş Atik Ali Pasa Camii, Çemberlitaş Çorlulu Ali Pasa Camii, Çemberlitaş Keçeçizade Fuat Pasa Camii, Çemberlitaş Köprülü Mehmet Pasa Camii, Çemberlitaş…
ISTANBUL'DA 12O CAMII
 • 150 Mescit Aksaray Sah-u Geda Mescidi, Ayvansaray Hacı Ilyas Yatagan Mescidi, Ayvansaray Hatice Sultan Mescidi, Ayvansaray Molla Aski Mescidi, Ayvansaray Yavedud Mescidi, Azapkapı Emekyemez Mescidi, Büyükada Hamidiye Mescidi, Cağaloğlu Hacı Kasım Günari Mescidi, Cağaloğlu Molla Fenari Mescidi, Cağaloğlu Üskübiye Mescidi, Çemberlitaş Kaliçeci Hasan Efendi Mescidi, Çemberlitas Mimar Hayrettin Mescidi, Cerrahpasa Cambaziye Mescidi, Cerrahpasa Çavuszade Mescidi, Cihangir Firuzaga Mescidi, Edirnekapı Çakırbası Mescidi - Çakıraga Mescidi, Edirnekapı Canfeda Hatun Mescidi, Edirnekapı Keçeçi Piri Mescidi, Edirnekapı Mesih Mehmet Pasa Mescidi, Edirnekapı Muhtesip İskender Mescidi, Edirnekapı Neslişah Sultan Mescidi, Edirnekapı Öküz Mehmet Pasa Mescidi, Eğrikapı Hirami Ahmet Paşa Mescidi, Eminönü Çakmakçılar Valide Han Mescidi, Eminönü El Haç Timurtas Mescidi, Eminönü Kantarcılar Sarı Timurcu Mescidi, Eminönü Marputçular Mescidi, Eminönü Yavasça Sahin Mescidi, Eyüp Fatih Çelebi Mescidi, Eyüp…
ISTANBUL'DA 150 MESCIT

OSMANLI HAT SANATÇILARI

 • Katipzade Mehmet Refi Efendi
  Katipzade Mehmet Refi Efendi Katipzade Mehmet Refi Efendi;  İstanbul’da 1700 tarihlerinin başlarında doğmuş olup, kesin doğum tarihi belli değildir. Babası Mustafa Efendi, Divan-ı Hümayun Çavuşları katibi olduğu için Mehmet Refi Efendi’ye Katipzade denmiştir. Sulüs ve nesih yazılarını Kevkeb Hafız Mehmet Efendi’den öğrendi. Daha sonra Eğrikapılı Mehmet Rasim Efendi’den meşk ederek icazetnamesini aldı. Talik hattını, Kazasker Abdülbaki Arif Efendi’den öğrendi. Yazının incelikleri içinde  Hattat Durmuşzade Ahmet Efendi’ye devam etti.  Sülüs ve nesih hocası Mehmet Rasim Efendi’ye talik yazısı öğretti. Hocasının hem talebesi hem hocası oldu. Aynı zamanda hekimlik de yapan Katipzade, Sultan III.Mustafa’nın  hekimbaşılık görevini de yerine getirdi. Sonrada Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği görevlerinde bulundu.…
OSMANLI HATTATLARI

OSMANLI MEZAR TASLARI

 • Eyüp Haziresi Hoca Sadullah Efendi Mezar Tası
  Eyüp Haziresi Hoca Sadullah Efendi Mezar Tası Hoca Sadeddin Efendi Mezar Taşı; İstanbul Eyüp Meydanı’nda bulunan Saçlı Abdülkadir  Mescidi’nin haziresindedir. Mescit girişinden hazireye girilince soldadır. da bulunan Saçlı Abdülkadir  Mescidi’nin haziresindedir. Mescit girişinden hazireye girilince soldadır. Hoca Sadettin Efendi; Yavuz Sultan Selim’in ünlü nedimi Hasancan’ın oğludur. Hoca Sadettin Efendi  burada beş oğlu ve iki torunu ile yatmaktadır. Hoca Sadettin Efendi ilmiye sınıfına girerek 1556 ila 1573 yılları arasında müderrislik yaptı. Manisa'da bulunan Şehzade  ( Sultan III. Murat ) hocalığı ile görevlendirilmesi sonraki yıllarda hızla yükselmesine yardımcı oldu. 1574 yılında III. Murat'ın tahta çıkması ile birlikte Hace-i Sultani sıfatıyla devlet işlerinde etkili oldu. Bu sıfatını daha sonra tahta…
OSMANLI MEZAR TASLARI

DERSAADET KÜTÜPHANELERI

 • MURAT MOLLA KÜTÜPHANESI
  MURAT MOLLA KÜTÜPHANESI Murat Molla Kütüphanesi;  İstanbul Suriçi Fatih Çarşamba Manyasizade Caddesi’nde bulunan yazma eser kütüphanesidir. 18. yüzyılın son çeyreğinde Damatzade Şeyh Murat Molla tarafından yaptırılmıştır. Kütüphanenin nüvesini Murat Molla'nın aynı yerdeki Nakşibendi tekkesinde biraraya getirdiği kitaplar oluşturmuştur. Daha sonra dedesi Ebü'l-Hayr Damadzade Ahmed Efendi ile babası Şeyhülislam Feyzullah Efendi ve yine aynı aileden Minkarizade Abdullah Efendi'nin kitapları da eklenerek büyümüştür. 1893 yılındaki bir sayına göre kütüphanede o sırada 1836 adet kitap vardı. Bazı vakıf kütüphanelerindeki küçük koleksiyonların 1910 yılında binaları yenilenen kütüphaneler nakledilmesi sırasında Çarşamba'daki Esat Efendi ve Eski Ali Paşa civarındaki Saliha Hatun kütüphaneleri de buraya devredildi. Cumhuriyet'ilk yıllarında Hamidiye Kütüphanesi…

DERSAADET MEDRESELERI

 • CAGALOGLU RÜSTEM PASA MEDRESESI
  CAGALOGLU RÜSTEM PASA MEDRESESI Rüstem Paşa Medresesi; İstanbul Cağaloğlu Türkocağı Caddesi sonunda  Rüstem Paşa Sokak ile Hoca Hanı sokaklarının kesiştiği noktada Mimar Sinan tarfından inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan ile evlenen ve 2 dönem 1544–1553; 1555–1561 yıllarında sadrazamlık görevinde bulunan Rüstem Paşa Eminönü’ndeki külliyesinin yanı sıra bu medreseyi de 1550–1551 yıllarında yaptırmıştır. Medrese Haliç’e doğru eğimli bir arazide olup, kuzeyi dayanak duvarları ile desteklenmiş bir teras üzerindedir. Medresenin kuzeydoğu duvarı da bu dayanak duvarından yaklaşık 7.50 m. geriye çekilmiştir. Bulunduğu yerden kuzeybatıya doğru kıvrılarak devam eden medrese, XVIII. yüzyıl sonrasında yapılmış bir su terazisi ile birleştirilmiştir. Kesme köfeki taşı ve tuğladan…
 • Son Kusak

  SAYFAMIZIN ANA KONULARI :

  ASİTANE: Bu bölümde İstanbul’un fethinden Sultan IV.Mustafa’nın saltanatının sonuna kadar inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bunlar Osmanlı Klasik Mimari Eserleridir. Bunlar Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbelerdir.  DERSAADET: Sultan II.Mahmut’un tahta çıkışı ile Cumhuriyetin 10.yılına kadar inşa edilmiş yapılardır. Bu bir batılılaşma dönemidir. Saray, Kasır, Köşk, Yalı, Okullar ve İstanbul’un anıt yapıları gibi bu dönemin yapılarıdır. EKALİYETLER: Gayrimüslimler olarak ta adlandırılan Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Latin Katolik, Protestan ve Musevi Cemaatine ait binalardır. KİŞİLER: Osmanlı döneminde insanlar çaplarına göre isimlerinin anılması için İstanbul’a bir bir eser bırakmayı hedeflemişlerdir. Padişahlar, İstanbul için selatin camiler inşa ettirirken, bir Kapı Ağası da kendi bütçesine uygun çeşme yaptırmıştır. Bu bölümde İstanbul’a eser yaptıranların hayat hikayeleri ni anlattık. YAPILAR: İstanbul'da bulunan özel konumlu yapılar ve külliyeler. PERA: 1840 tarihlerinde itibaren Pera’da inşa edilen yapılar, sinemalar, tiyatrolar, oteller, pasajlar ve ibadethaneler. SANAT: Osmanlı Sanatının süsleme unsurları olan Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve El yazmalarını meydana getiren büyük ustalar ve eserlerinin tanıtımı. ESKİ İSTANBUL FOTOGRAFLARI: İstanbul’un fotoğrafları 1860 tarihinden itibaren çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafları; Osmanlı Kartpostalları,  Osmanlı'da günlük yaşam, İstanbul Boğaziçi Rumeli Yakası, Eski Büyükada, Eski Eminönü-Sirkeci, Eski Karaköy Galata, Eski Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası, Eski Üsküdar,  Yıldız Sarayı Mabeyn Arşivi olarak dosyaladık. İSTANBUL SEMTLER: İstanbul’daki Semtleri ayda bir yenisini ilave ederek tanıtıyoruz. Ayvansaray, Büyükada, Edirnekapı, Galata, Gülhane, Hasköy, Kadırga, Kanlıca,  Kasımpaşa, Samatya, Sarıyer Hanlar, Suriçi, Üsküdar, Yeniköy. İstanbul'un 14 semtine ait 910 fotoğraf.