• SAYFAMIZDA 2.400 KONU BULUNMAKTADIR.  

  İÇERİK OLARAKTA 5.500 AÇIKLAMALI FOTOĞRAF VARDIR.

  SAYFAMIZDAKİ CAMİİ KONUSU 300'Ü GEÇTİ ( Toplam 5 dosya )

  Asitane menüsündeki Külliyeleri 50 adete çıkardık.

  Tarihçeleri daha detaylı olarak 1000 kelimelik formata getiriyoruz.

  EYLÜL AYI KONUSU : HAMAMLAR

  YENİLİKLER  Sayfamızdaki Asitane bölümünü yeniledik. Tüm Camileri üç gruba aldık.

  1- CAMİLER İstanbul'un en güzel 100 Camisi.

  2-NEFS-İ İSTANBUL MESCİTLERİ 110 adet. ( Suriçi mescitler )  

  3-BİLAD-I SELASE MESCİTLERİ  100 adet. Surdışı denilen Eyüp, Üsküdar, Galata semtleri. 

   

   

 • MEDRESE MİMARİSİ
  Medrese mimarisi Selçuklular döneminde gelişmiş ve Osmanlı’nın İstanbul’u almasından sonra ideal hale gelmiş bir planlamadır. Osmanlı döneminde iki çeşit medrese inşa edilmiştir. Birinci grup bir bani tarafından yaptırılan külliyelerdir. Bunlar Padişahlar, Sultanlar denilen Padişah kızları veya Padişah eşleri, Sadrazamlar, Şeyhülislamlar, Valide Sultanlar, Darüssade Ağaları ve önemli Vezirlerdir. Bu kişiler İstanbul’daki…
 • GENEL MEDRESELER
  İslam eğitim tarihi içinde özel bir yeri bulunan Osmanli medreseleri, orta ve yüksek tahsili gerçeklestiren müesseselerdi. Medrese, memleketin ihtiyaç duydugu kültürü veren ve elemanlari yetistiren bir egitim ve ögretim kurulusudur. Daha önceki devirlerde oldugu Osmanli'da da şahışlar tarafindan tesis edilen ve yaşaması için vakiflar kurulan medreselerin hocalarina "müderris", yardimcilarina da…
 • IHTISAS MEDRESELERI
  Klasik Osmanlı Medreseleri dışında da bazı ihtisas medreseler bulunmaktadır. Bunlar, daha ziyade ihtisası gerektiren bir dalda ağırlıklı eğitim ve öğretim yapılan medreselerdir. Belli branşlar da faaliyet gösteren bu medreseler, Osmanlılardan önceki İslam dünyasında oldukları gibi Osmanlı’larda da ayni isimle varlıklarını devam ettirmişlerdir. Klasik dönemde bunları:  Darü'l-kurra, Darü'l-hadis ve Darü't-tib olmak…
 • ISTANBUL MEDRESELERI
  Ahırkapı İsak Paşa Medresesi, Aksaray Murat Paşa Ve Atik Medresesi, Ayasofya-yı Kebir Medresesi, Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi, Beyazıt Medresesi, Beyazıt Rakım Efendi Medresesi, Beyazıt Rüznameci Ali Efendi Medresesi, Cağaloğlu Acımusluk Medresesi, Cağaloğlu Hadım Hasan Paşa Medresesi , Cağaloğlu Rüstempaşa Medresesi, Cağaloğlu Şah-ı Huban Medresesi, Cibali Haydar Paşa Medresesi, Çapa Defterdar…
 • MEDRESE KADROLARI
  İslam dünyasında medreselerin ortaya çıkması ile başlayan medrese dönemi eğitim ve öğretimi, bir veya birkaç kişinin öğrencilere bilgi vermesi ve belli bir sistem çerçevesinde onları eğitmesi sonucunda öğretim kadrosu teşekkül etti. Kendisinden önceki Islam devletlerinin uygulamalarından bir hayli istifade eden Osmanlı dönemi medreselerinin, öğretim kadrosuna dahil olan elemanlar ile öğrenciler…

SÜLEYMANIYE KAPILARI

SÜLEYMANIYE'NIN 24 KAPISI

 • SÜLEYMANIYE
  Osmanlı'nın eski yapılarında, iki önemli konuya özen gösterilirdi. Bunlardan biri yapının yapılacağı yer, ikincisi de yapının bölümlerinin birbirine uyum sağlamasıdır. Yeri bakımından yapısı yüksek bir alanda bulunsun, bulunmasın yapının sayesinde geniş bir alan görülür. Ne kadar uzağa bakılsa da gökyüzü görülür. Yapının genel görünümü gösterişli ve genişçedir. Her ayrıntısı ve çeşitli süslemeleriyle devamlı şekilde sade ve uyumlu bir etki sağlayabilir. Mimar Sinan ile öğrencilerinin üstün zekâları sayesinde meydana gelen güzel sanat eserleri içinde Osmanlı Mimari usullerinin en gerçekçi olarak görüldüğü yapı, Süleymaniye Camii'dir. Camii, Kantarcılar mahallesine bakan bir tepe üzerinde Bâb-ı Vâlâ-yı Seraskeri (Genelkurmay Başkanlığı bugünkü İstanbul Üniversitesi Rektörlük ve diğer binaları) ile Bâb-ı Vâlâ-yı Fetvâ- penâhî (bugünkü İstanbul Müftülüğü binası) arasındadır. Ulu bir görüntü ile göğe doğru uzanır. Geniş avlusunda etrafa göz atıldığında Rumeli ve Anadolu kıtaları ve İstanbul önünde birleşen iki deniz ve adalar görülür. Böyle bir güzel görünüm insanın aklına hoş düşünceler getirir. Süleymaniye Cami'nin oldukça sade…
 • MIMAR SINAN
  Mimar Sinan veya Koca Mi'mar Sinan Ağa (Sinaneddin Yusuf - Abdulmennan oğlu Sinan Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'dir. Sinaneddin Yusuf, Kayseri'nin bugün Ağırnas köyünde  Ermeni olarak doğmuştur. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiş yeniçeri ocağına alınmıştır.«  "Bu değersiz kul, Sultan Selim Han'ın saltanat bahçesinin devşirmesi olup, Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. Acemi oğlanlar arasından sağlam karakterlilere uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dülgerliğe seçildim. Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek, görgümü artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler…

SÜLEYMANIYE KITABELERI VE HATLARI

 • SÜLEYMANIYE CAMI MIHRAP ORTA YAZISI
  Süleymaniye Camii mihrabın üzerinde celi sülüs yazı ile 115 X 250cm ebadında bir plaka üzerine ‘’ KULLMA DEHALE ALEYHA ZEKERİYYE’L-MİHRAP.’’ hattı yer alır. Bu hattın anlamı’’ Zekeriya ne zaman bulunduğu mihraba girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. Bu satır Ali İmran 37 ayetinden alınmıştır. Koyu yeşil bir zemin üzerinde harfler altın varak ile yazılmıştır. Boşluklara rumi motifler kullanılmıştır. Yazının çevresinin üzerinde belli aralıklarla rümi ve tepelik motifleri yerleştirilmiştir. Mihrap kelimesinin son harfi olan ‘’B’’ harfinin ‘’Zekeriya ‘’ kelimesindeki ‘’kef’’ harfinin…
 • SÜLEYMANIYE CAMII ANA KUBBE YAZISI
  Camii ana kubbenin ortasında Fatır suretsinin 41.ayeti celi sülüs ile yazılmıştır. Zemin rengi petrol mavisidir. Hatlar altın varak ile yazılmıştır. Daire şeklindeki kompozisyonun orta kısmında dikey harflerin uzatılmasıyla meydana getirilmiş zengin bir geometrik örgü yer almaktadır. Yazının okunuşu su şekildedir. İNNALLAHE YÜMSİKÜ’-SEMAVATİ VE’L-ARD EN TEZULA VE LEİN ZALETA İN EMSEKUMA MİN EHADİN BA’DİHİ İNNEHU KANE HALİMEN GAFURA. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun, eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olur giderse. O’ndan başka hiç…
 • SÜLEYMANIYE CAMII INSA KITABESI GÜNEY
  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve…
 • SÜLEYMANİYE CAMII INSA KITABESI ORTA
  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve…
 • SÜLEYMANIYE CAMII INSA KITABESI KUZEY
  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve…
 • ISTANBUL'DA 120 CAMI
  ISTANBUL'DA 120 CAMI Akbıyık Mehmet Efendi Camii, Aksaray Murat Paşa Camii, Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii, Arnavutköy Tevkifiye Camii, Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii, Ayvansaray Hacı Hüsrev Mescidi, Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii, Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Camii, Babıali Vilayet Camii, Balat Yusuf Sücaüttin Camii, Bebek Hümayunu Abad Camii, Beşiktaş Abbasağa Camii, Beşiktaş Asariye Camii, Beşiktaş Ertugrul Tekke Camii, Beşiktaş Küçük Mecidiye Camii, Beşiktaş Sinan Pasa Camii, Beşiktaş Vişnezade Camii, Beşiktaş Yahya Efendi Camii, Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii, Beyazıt Ali Pasa Camii, Beyazıt Camii, Beylerbeyi Camii – Hamid-i evvel Camii, Beyoğlu Ağa Camii, Büyükdere Cezayirli Hasan Pasa Camii, Cağaloğlu Cezeri Kasım Pasa Camii, Çemberlitaş Atik Ali Pasa Camii, Çemberlitaş Çorlulu Ali Pasa Camii, Çemberlitaş Keçeçizade Fuat Pasa Camii, Çemberlitaş Köprülü Mehmet Pasa Camii, Çemberlitaş…
ISTANBUL'DA 12O CAMII
 • ISTANBUL'DA 150 MESCIT
  ISTANBUL'DA 150 MESCIT Aksaray Sah-u Geda Mescidi, Ayvansaray Hacı Ilyas Yatagan Mescidi, Ayvansaray Hatice Sultan Mescidi, Ayvansaray Molla Aski Mescidi, Ayvansaray Yavedud Mescidi, Azapkapı Emekyemez Mescidi, Büyükada Hamidiye Mescidi, Cağaloğlu Hacı Kasım Günari Mescidi, Cağaloğlu Molla Fenari Mescidi, Cağaloğlu Üskübiye Mescidi, Çemberlitaş Kaliçeci Hasan Efendi Mescidi, Çemberlitas Mimar Hayrettin Mescidi, Cerrahpasa Cambaziye Mescidi, Cerrahpasa Çavuszade Mescidi, Cihangir Firuzaga Mescidi, Edirnekapı Çakırbası Mescidi - Çakıraga Mescidi, Edirnekapı Canfeda Hatun Mescidi, Edirnekapı Keçeçi Piri Mescidi, Edirnekapı Mesih Mehmet Pasa Mescidi, Edirnekapı Muhtesip İskender Mescidi, Edirnekapı Neslişah Sultan Mescidi, Edirnekapı Öküz Mehmet Pasa Mescidi, Eğrikapı Hirami Ahmet Paşa Mescidi, Eminönü Çakmakçılar Valide Han Mescidi, Eminönü El Haç Timurtas Mescidi, Eminönü Kantarcılar Sarı Timurcu Mescidi, Eminönü Marputçular Mescidi, Eminönü Yavasça Sahin Mescidi, Eyüp Fatih Çelebi Mescidi, Eyüp…
ISTANBUL'DA 150 MESCIT

OSMANLI HAT SANATÇILARI

 • Hattat Sami Efendi
  Hattat Sami Efendi Sami Efendi 13 Mart 1838 tarihinde İstanbul’da İsmail Hakkı ismiyle dünyaya geldi. Babası yorgancılar kethüdası Hacı Mahmut Efendi’dir. Hattat Mustafa Rakım Efendi ekolünden olup farklı bir şive sahibidir. İlk yazılarında "Yorgancızade" imzasını kullanmıştır. Sıbyan mektebinde okurken Boşnak Osman Efendi'den aklam-i sitteyi, Mümtaz Efendi (ö.1871)den Babıali rikası meşketti. Bilhassa celi sülüs ve celi talikte rakipsiz bir sanatkardır. Sami Efendi, divani yazılarını ve tuğra çekmeyi küçüklüğünde memur olarak girdiği Divan-ı Hümayun'da Nasih Efendi'den öğrendi. Mustafa Rakım'ın öğrencilerinden Recai Efendi (ö.1874)'den celi sülüs; Kıbrısizade İsmail Hakkı Efendi (ö.1862)'den nestalik ; Ali Haydar Bey (ö. 1870)'den celi nestalik dersleri alarak kendini yetiştirdi. 1909 da Divan-ı…
OSMANLI HATTATLARI

OSMANLI MEZAR TASLARI

 • Üsküdar Mihrimah Sultan Haziresi Kaptanı Derya Sinan Pasa
  Üsküdar Mihrimah Sultan Haziresi Kaptanı Derya Sinan Pasa Kaptanıderya Sinan Paşa Mezar Taşı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar İskele meydanındaki, Mihrimah Sultan Haziresinde bulunmaktadır. Sinan Paşa Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşidir. Enderun’da yetişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kaptan-ı Deryalık yapmıştır. Sinan Paşa İstanbul Beşiktaş’ta kendi adına bir cami yaptırmıştır. Kendi yaptırdığı cami bitmeden vefat ettiği için Üsküdar’daki Mihrimah Sultan haziresine gömülmüştür. Mezar, 16.yüzyıl taş işçiğinin şaheser bir örneğidir. Mezar, etrafı açık ve kenarında iri kavallı bir silme dolaşan taş bir lahittir. Baş taşının sağında kartuş içinde Küllü nefsin zaikatü’l mevt sol tarafta ise Küllü men aleyha fan ayetleri yazılıdır. Baş taşının arka yüzünde, O günde ki ne mal fayda…
OSMANLI MEZAR TASLARI

DERSAADET TEKKELERİ

 • Üsküdar Nalçacı Halil Efendi Sabani Tekkesi
  Üsküdar Nalçacı Halil Efendi Sabani Tekkesi Nalçacı Halil Efendi Tekkesi Camii veya Şeyh Tului Tekke Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Ahmediye Balcılar Yokuşu Nalçacı Hasan Sokağına cepheli olarak 1625 tarihinde inşa edilmiştir. Bu semtin eski İcadiye olarak bilinmektedir. Tekkenin banisi Nalçacı Şeyh Halil Efendi'dir. Burası aynı zamanda bir Şabani Tekkesidir. Tekkenin ayin günü perşembedir. Dönemin Maraş valisi Abdullah Paşa tarafından, 1750 yılında mescide minber eklenmiştir. Camiinin yanında Nalçacı Dergahı bulunmaktadır. 1874 yılında Mehmet Namık Paşa'nın oğlu Hüseyin Cemil Paşa tarafından tamir ettirilmiş, aynı zamanda Nalçacı Halil Efendi'nin türbesi yaptırılmıştır. 1940'lı yıllarda yıkılmış, 2011 yılında kapsamlı bir onarım sürecinden geçmiştir. Özgün planda bir mescit olarak inşa edilmiştir.…

DERSAADET'IN YENILERI

 • Üsküdar Sakirin Camii
  Üsküdar Sakirin Camii Şakirin Camii, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar semtinde, Karacaahmet Mezarlığı girişinde yer alan; 7 Mayıs 2009 gününde hizmete açılmıştır. Türkiye’nin en modern camisi olduğu konusunda tartışmalar olduysa da bu yoruma katılanlar olduğu kadar katılmayan mimarlık eleştirmenleri de olmuştur. Şakirin ailesi tarafından inşa ettirilmiştir. Mimari proje tasarımını Hüsrev Tayla’nın yaptığı yapı, iç dekorasyonunu mimar Zeynep Fadıllıoğlu ‘nun yapması nedeniyle “bir kadın tarafından tasarlanmış ilk cami” olarak lanse edildi. Ancak bu caminin mimari Hüsrev Tayla’dır; Zeynep Fadıllıoğlu ise caminin iç mimari projelendirmesini gerçekleştirmiştir.   Caminin adı, Arapça “müteşekkir” anlamına gelir. 3 tarafı camla çevrili cami, 3.000 metrekeare zemine kurulu, toplam inşaat alanı 10.000…
 • Son Kusak

  SAYFAMIZIN ANA KONULARI :

  ASİTANE: Bu bölümde İstanbul’un fethinden Sultan IV.Mustafa’nın saltanatının sonuna kadar inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bunlar Osmanlı Klasik Mimari Eserleridir. Bunlar Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbelerdir.  DERSAADET: Sultan II.Mahmut’un tahta çıkışı ile Cumhuriyetin 10.yılına kadar inşa edilmiş yapılardır. Bu bir batılılaşma dönemidir. Saray, Kasır, Köşk, Yalı, Okullar ve İstanbul’un anıt yapıları gibi bu dönemin yapılarıdır. EKALİYETLER: Gayrimüslimler olarak ta adlandırılan Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Latin Katolik, Protestan ve Musevi Cemaatine ait binalardır. KİŞİLER: Osmanlı döneminde insanlar çaplarına göre isimlerinin anılması için İstanbul’a bir bir eser bırakmayı hedeflemişlerdir. Padişahlar, İstanbul için selatin camiler inşa ettirirken, bir Kapı Ağası da kendi bütçesine uygun çeşme yaptırmıştır. Bu bölümde İstanbul’a eser yaptıranların hayat hikayeleri ni anlattık. YAPILAR: İstanbul'da bulunan özel konumlu yapılar ve külliyeler. PERA: 1840 tarihlerinde itibaren Pera’da inşa edilen yapılar, sinemalar, tiyatrolar, oteller, pasajlar ve ibadethaneler. SANAT: Osmanlı Sanatının süsleme unsurları olan Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve El yazmalarını meydana getiren büyük ustalar ve eserlerinin tanıtımı. ESKİ İSTANBUL FOTOGRAFLARI: İstanbul’un fotoğrafları 1860 tarihinden itibaren çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafları; Osmanlı Kartpostalları,  Osmanlı'da günlük yaşam, İstanbul Boğaziçi Rumeli Yakası, Eski Büyükada, Eski Eminönü-Sirkeci, Eski Karaköy Galata, Eski Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası, Eski Üsküdar,  Yıldız Sarayı Mabeyn Arşivi olarak dosyaladık. İSTANBUL SEMTLER: İstanbul’daki Semtleri ayda bir yenisini ilave ederek tanıtıyoruz. Ayvansaray, Büyükada, Edirnekapı, Galata, Gülhane, Hasköy, Kadırga, Kanlıca,  Kasımpaşa, Samatya, Sarıyer Hanlar, Suriçi, Üsküdar, Yeniköy. İstanbul'un 14 semtine ait 910 fotoğraf.