• İçerik

   

   

   

 • ISTANBUL'DA 50 KÜLLİYE
  Aksaray Murat Paşa Külliyesi;  Ayasofya Külliyesi;  Beşiktaş Sinan Paşa Külliyesi;  Beşiktaş Yahya Efendi Külliyesi;  Beyazıt Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Külliyesi; Beyazıt Sultan II. Beyazıt Külliyesi; Divanyolu Atik Ali Paşa Külliyesi;  Divanyolu Çorlulu Ali Paşa Külliyesi; Divanyolu Koca Sinan Paşa Külliyesi;  Divanyolu  Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi; Divanyolu Mahmutpaşa Külliyesi; Çemberlitaş Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi; Divanyolu Nuruosmaniye Külliyesi; Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi; Eminönü Hamid-i evvel Külliyesi- Hamidiye Külliyesi; Eminönü Yeni Valide Külliyesi; Eyüp Şah Sultan Külliyesi;  Eyüp Sultan Külliyesi; Eyüp Zal Mahmut Paşa Külliyesi; Fatih Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, Fatih Sultan Mehmet Külliyesi; Fatih Yavuz Sultan Selim Külliyesi; Fatih Nişancı Mehmet Paşa Külliyesi; Fatih Hırka-ı Şerif Hadım Mesih Mehmet Paşa Külliyesi; Gülhane Hacı Beşir Ağa Külliyesi; Haseki Bayrampaşa Külliyesi; Haseki Cerrah…
 • KÜLLİYE YAPILARI
  Külliye İslam dininde Abbasilerden başlayarak cami etrafında dini ve sosyal yapıların bir araya gelmesi ile oluşan yapılar topluluğu. Bu yapıların ilk zamanlarda sadece dini yapılar olurken daha geç tarihlerde sosyal yapılar da bu düzene ait olmuşlardır. 16 yüzyılda Osmanlı Mimarisi ile külliye inşası zirve noktasına ulaşmıştır. Külliye, İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesiyle ortaya çıktı. Batı kültüründe köy veya kasaba meydanları, o yerleşim bölgesinin merkezi sayılır. Osmanlı Mimarisinde tüm yerleşmelerin merkezi cami avlularıdır. Cami avlusundaki şadırvan geleneği, köy meydanındaki çeşme geleneğinin devamıdır. Cami etrafında dini ve sosyal yapılar zaman içinde çoğalmıştır. Külliye etrafında konutların toplanması ile mahalle kavramı ortaya çıkmıştır. Sur içi İstanbul’unda tüm mahalle isimleri etrafında toplandıkları külliyeden gelir. İstanbul’da takribi olarak 50 külliye bulunmaktadır. Bu…
ISTANBUL KÜLLIYELERI

SÜLEYMANIYE KAPILARI

SÜLEYMANIYE'NIN 24 KAPISI

 • SÜLEYMANIYE
  Osmanlı'nın eski yapılarında, iki önemli konuya özen gösterilirdi. Bunlardan biri yapının yapılacağı yer, ikincisi de yapının bölümlerinin birbirine uyum sağlamasıdır. Yeri bakımından yapısı yüksek bir alanda bulunsun, bulunmasın yapının sayesinde geniş bir alan görülür. Ne kadar uzağa bakılsa da gökyüzü görülür. Yapının genel görünümü gösterişli ve genişçedir. Her ayrıntısı ve çeşitli süslemeleriyle devamlı şekilde sade ve uyumlu bir etki sağlayabilir. Mimar Sinan ile öğrencilerinin üstün zekâları sayesinde meydana gelen güzel sanat eserleri içinde Osmanlı Mimari usullerinin en gerçekçi olarak görüldüğü yapı, Süleymaniye Camii'dir. Camii, Kantarcılar mahallesine bakan bir tepe üzerinde Bâb-ı Vâlâ-yı Seraskeri (Genelkurmay Başkanlığı bugünkü İstanbul Üniversitesi Rektörlük ve diğer binaları) ile Bâb-ı Vâlâ-yı Fetvâ- penâhî (bugünkü İstanbul Müftülüğü binası) arasındadır. Ulu bir görüntü ile göğe doğru uzanır. Geniş avlusunda etrafa göz atıldığında Rumeli ve Anadolu kıtaları ve İstanbul önünde birleşen iki deniz ve adalar görülür. Böyle bir güzel görünüm insanın aklına hoş düşünceler getirir. Süleymaniye Cami'nin oldukça sade olan dış görünümü, son derece güzel ve etkili hatları, bulunduğu yerin güzelliğini tamamlar. İnsanın düşüncelerini en doruk noktada kendisini yaratana ulaştırır. Süleymaniye Camii 1556 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Avlusunun iki yanında minareleri vardır. Rivayete göre, dört minâre, camii yaptıranın İstanbul'un Fethi'nden sonra dördüncü hükümdar olduğunu gösterir. Minarelerin şerefelerinin…
 • MIMAR SINAN
  Mimar Sinan veya Koca Mi'mar Sinan Ağa (Sinaneddin Yusuf - Abdulmennan oğlu Sinan Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'dir. Sinaneddin Yusuf, Kayseri'nin bugün Ağırnas köyünde  Ermeni olarak doğmuştur. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiş yeniçeri ocağına alınmıştır.«  "Bu değersiz kul, Sultan Selim Han'ın saltanat bahçesinin devşirmesi olup, Kayseri sancağından oğlan devşirilmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. Acemi oğlanlar arasından sağlam karakterlilere uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dülgerliğe seçildim. Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek, görgümü artırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgi, görgümü artırdım. İstanbula dönerek zamanın ileri gelenlerinin hizmetinde çalıştım ve yeniçeri olarak kapıya çıktım " » Abdulmennan oğlu Sinan , Mimar olarak Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine katıldı. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad Seferine Yeniçeri olarak katıldı. 1522’de Rodos Seferine Atlı Sekban olarak katılıp, 1526 Mohaç Meydan Muharebesi'nden…
SÜLEYMANİYE KAPILARI

SÜLEYMANIYE KITABELERI VE HATLARI

 • SÜLEYMANIYE CAMI MIHRAP ORTA YAZISI
  Süleymaniye Camii mihrabın üzerinde celi sülüs yazı ile 115 X 250cm ebadında bir plaka üzerine ‘’ KULLMA DEHALE ALEYHA ZEKERİYYE’L-MİHRAP.’’ hattı yer alır. Bu hattın anlamı’’ Zekeriya ne zaman bulunduğu mihraba girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. Bu satır Ali İmran 37 ayetinden alınmıştır. Koyu yeşil bir zemin üzerinde harfler altın varak ile yazılmıştır. Boşluklara rumi motifler kullanılmıştır. Yazının çevresinin üzerinde belli aralıklarla rümi ve tepelik motifleri yerleştirilmiştir. Mihrap kelimesinin son harfi olan ‘’B’’ harfinin ‘’Zekeriya ‘’ kelimesindeki ‘’kef’’ harfinin…
 • SÜLEYMANIYE CAMII ANA KUBBE YAZISI
  Camii ana kubbenin ortasında Fatır suretsinin 41.ayeti celi sülüs ile yazılmıştır. Zemin rengi petrol mavisidir. Hatlar altın varak ile yazılmıştır. Daire şeklindeki kompozisyonun orta kısmında dikey harflerin uzatılmasıyla meydana getirilmiş zengin bir geometrik örgü yer almaktadır. Yazının okunuşu su şekildedir. İNNALLAHE YÜMSİKÜ’-SEMAVATİ VE’L-ARD EN TEZULA VE LEİN ZALETA İN EMSEKUMA MİN EHADİN BA’DİHİ İNNEHU KANE HALİMEN GAFURA. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun, eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olur giderse. O’ndan başka hiç…
 • SÜLEYMANIYE CAMII INSA KITABESI GÜNEY
  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve…
 • SÜLEYMANİYE CAMII INSA KITABESI ORTA
  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve…
 • SÜLEYMANIYE CAMII INSA KITABESI KUZEY
  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü kitabesinde ise yatay dikdörtgen içine yazılmıştır. Mermer zemin üzerine kabartma olarak celi sülüsün zemini koyu renk lacivert ile boyanmış ve…
SÜLEYMANİYE HATLAR VE KİTABELERİ

ISTANBUL MEDRESELERI

 • MEDRESE MİMARİSİ
  Medrese mimarisi Selçuklular döneminde gelişmiş ve Osmanlı’nın İstanbul’u almasından sonra ideal hale gelmiş bir planlamadır. Osmanlı döneminde iki çeşit medrese inşa edilmiştir. Birinci grup bir bani tarafından yaptırılan külliyelerdir. Bunlar Padişahlar, Sultanlar denilen Padişah kızları veya Padişah eşleri, Sadrazamlar, Şeyhülislamlar, Valide Sultanlar, Darüssade Ağaları ve önemli Vezirlerdir. Bu kişiler İstanbul’daki bir bölgeyi veya semti adeta imar etmişlerdir. Yaptırdıkları külliyeler ile o semt adeta yeni bir yaşama kavuşmuştur. Bu külliyeyi yaptıran kişinin ekonomik durumuna göre külliye çok veya az binadan oluşmaktaydı.…
 • MEDRESE KADROLARI
  İslam dünyasında medreselerin ortaya çıkması ile başlayan medrese dönemi eğitim ve öğretimi, bir veya birkaç kişinin öğrencilere bilgi vermesi ve belli bir sistem çerçevesinde onları eğitmesi sonucunda öğretim kadrosu teşekkül etti. Kendisinden önceki Islam devletlerinin uygulamalarından bir hayli istifade eden Osmanlı dönemi medreselerinin, öğretim kadrosuna dahil olan elemanlar ile öğrenciler şu şekilde tanımlanabilirler.   1. MÜDERRISLER   Osmanlı dönemi medreselerinde, belirli bir tahsilden sonra icazet, mülazemet ve beratla medreselerde ders veren kimselere müderris denir. Bugün Üniversitelerde ki Profesör ünvanı na…
 • GENEL MEDRESELER
  İslam eğitim tarihi içinde özel bir yeri bulunan Osmanli medreseleri, orta ve yüksek tahsili gerçeklestiren müesseselerdi. Medrese, memleketin ihtiyaç duydugu kültürü veren ve elemanlari yetistiren bir egitim ve ögretim kurulusudur. Daha önceki devirlerde oldugu Osmanli'da da şahışlar tarafindan tesis edilen ve yaşaması için vakiflar kurulan medreselerin hocalarina "müderris", yardimcilarina da "muid" denirdi. Medrese talebesi ise danişmend, suhte veya talebe isimleri ile anılırdı. "Sibyan Mektebi" veya o seviyede özel eğitim görmüş olan kimseler, medreselere giderek hocalardan bir program çerçevesinde belirlenmış dersleri…
 • IHTISAS MEDRESELERI
  Klasik Osmanlı Medreseleri dışında da bazı ihtisas medreseler bulunmaktadır. Bunlar, daha ziyade ihtisası gerektiren bir dalda ağırlıklı eğitim ve öğretim yapılan medreselerdir. Belli branşlar da faaliyet gösteren bu medreseler, Osmanlılardan önceki İslam dünyasında oldukları gibi Osmanlı’larda da ayni isimle varlıklarını devam ettirmişlerdir. Klasik dönemde bunları:  Darü'l-kurra, Darü'l-hadis ve Darü't-tib olmak üzere üçe ayrılır. Osmanlı dönemi ihtisas medreseleri ile bunların fonksiyonlarını daha iyi anlayabilmek için biraz gerilere, giderek anlatmakta yarar vardır.   DARÜ'L-KURRA   Arapça’da DAR, yer, mekan, ev anlamına gelir.…
 • ISTANBUL MEDRESELERI
  Ahırkapı İsak Paşa Medresesi, Aksaray Murat Paşa Ve Atik Medresesi, Ayasofya-yı Kebir Medresesi, Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi, Beyazıt Medresesi, Beyazıt Rakım Efendi Medresesi, Beyazıt Rüznameci Ali Efendi Medresesi, Cağaloğlu Acımusluk Medresesi, Cağaloğlu Hadım Hasan Paşa Medresesi , Cağaloğlu Rüstempaşa Medresesi, Cağaloğlu Şah-ı Huban Medresesi, Cibali Haydar Paşa Medresesi, Çapa Defterdar Ahmet Çelebi Medresesi, Çarşıkapı Kemankeş Kara Mustafa Paşa Medresesi, Çemberlitaş Atik Ali Paşa Medresesi, Çemberlitaş Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Çemberlitaş Koca Sinan Paşa Medresesi, Çemberlitaş Köprülü Mehmet Paşa Medresesi, Çemberlitaş…
ISTANBUL MEDRESELERI

ISTANBUL'DA 100 CAMII

 • CAMILER Akbıyık Mehmet Efendi Camii, Aksaray Murat Paşa Camii, Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii, Arnavutköy Tevkifiye Camii, Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii, Ayvansaray Hacı Hüsrev Mescidi, Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii, Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Camii, Babıali Vilayet Camii, Balat Yusuf Sücaüttin Camii, Bebek Hümayunu Abad Camii, Beşiktaş Abbasağa Camii, Beşiktaş Asariye Camii, Beşiktaş Ertugrul Tekke Camii, Beşiktaş Küçük Mecidiye Camii, Beşiktaş Sinan Pasa Camii, Beşiktaş Vişnezade Camii, Beşiktaş Yahya Efendi Camii, Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii, Beyazıt Ali Pasa Camii, Beyazıt Camii, Beylerbeyi Camii – Hamid-i evvel Camii, Beyoğlu Ağa Camii, Büyükdere Cezayirli Hasan Pasa Camii, Cağaloğlu Cezeri Kasım Pasa Camii, Çemberlitaş Atik Ali Pasa Camii, Çemberlitaş Çorlulu Ali Pasa Camii, Çemberlitaş Keçeçizade Fuat Pasa Camii, Çemberlitaş Köprülü Mehmet Pasa Camii, Çemberlitaş…
ISTANBUL'DA 100 CAMII

ISTANBUL'DA 250 MESCIT

 • MESCITLER Aksaray Sah-u Geda Mescidi, Ayvansaray Hacı Ilyas Yatagan Mescidi, Ayvansaray Hatice Sultan Mescidi, Ayvansaray Molla Aski Mescidi, Ayvansaray Yavedud Mescidi, Azapkapı Emekyemez Mescidi, Büyükada Hamidiye Mescidi, Cağaloğlu Hacı Kasım Günari Mescidi, Cağaloğlu Molla Fenari Mescidi, Cağaloğlu Üskübiye Mescidi, Çemberlitaş Kaliçeci Hasan Efendi Mescidi, Çemberlitas Mimar Hayrettin Mescidi, Cerrahpasa Cambaziye Mescidi, Cerrahpasa Çavuszade Mescidi, Cihangir Firuzaga Mescidi, Edirnekapı Çakırbası Mescidi - Çakıraga Mescidi, Edirnekapı Canfeda Hatun Mescidi, Edirnekapı Keçeçi Piri Mescidi, Edirnekapı Mesih Mehmet Pasa Mescidi, Edirnekapı Muhtesip İskender Mescidi, Edirnekapı Neslişah Sultan Mescidi, Edirnekapı Öküz Mehmet Pasa Mescidi, Eğrikapı Hirami Ahmet Paşa Mescidi, Eminönü Çakmakçılar Valide Han Mescidi, Eminönü El Haç Timurtas Mescidi, Eminönü Kantarcılar Sarı Timurcu Mescidi, Eminönü Marputçular Mescidi, Eminönü Yavasça Sahin Mescidi, Eyüp Fatih Çelebi Mescidi, Eyüp…
ISTANBUL'DA 250 MESCIT

OSMANLI HAT SANATÇILARI

 • Hattat Sultan Abdülmecit
  Hattat Sultan Abdülmecit Hattat Sultan Abdülmecit; 1823 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Hattat padişahlar arasında  önemli bir yere sahiptir. İleri görüşlü ve keskin zekalı biri olarak bilinir. Saltanat yılları, Tanzimat’ın ilanı ile oldukça hareketli geçen padişah, hayır eserlerine çok önem vermiş ve bu döneminde birçok camiyi tamir ettirmiştir. Bunların yanında birçok ta yeni camiler yaptırmıştır. Hat sanatını Mehmet Celalettin’in talebesi Mehmet Tahir Efendi’den öğrenmiştir. Sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek 1843 yılında icazetname almıştır. Camilerde ve müzelerde bir çok eseri bulunmaktadır. Kendi döneminde yapılan Bezmi Alem Valide Sultan Camii, Ortaköy ve Tophane Kılıç Ali Paşa Camisinde bulunan levhaları kendi yazmıştır. Kendisinin hocası Mehmet Tahir Efendi…
OSMANLI HATTATLARI

OSMANLI MEZAR TASLARI

 • Fatih Camii Haziresi Müşir Mehmet Sakir Pasa
  Fatih Camii Haziresi Müşir Mehmet Sakir Pasa Müşir Mehmet Şakir Paşa mezar taşı; İstanbul Fatih Cami haziresinde Gazi Osman Paşa türbesine bitişik metal bir şebeke içinde bulunan sandukalı lahit mezar, mermer işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Baş taşı püsküllü Hamidi fesli üstüvani gövdeli taşa sarılmış hissi veren kumaş parçasının üzerinde beş satırdan oluşan kitabe yer alır. Mermer öyle ustalıkla işlenmiştir ki kumaşın kıvrımları hissedilir. Mezar taşı kitabesi beş satır halinde, celi sülüs hatla kabartma olarak yazılmıştır. Kitabede hattat imzası yoktur.   Kitabenin harfleri ve yazı zemini mermer rengindedir. Zamanın tahribatı neticesine yazılar silinmeye yüz tutmuştur. Ayak taşı üstüvani olup, kaide kısmı ve tepe kısmına yakın yerde süsleme…
OSMANLI MEZAR TASLARI

DERSAADET KÜTÜPHANELERI

 • Vefa Atıf Efendi Kütüphanesi
  Vefa Atıf Efendi Kütüphanesi Atıf Efendi Kütüphanesi, İstanbul Suriçi Vefa, Vefa Caddesine cepheli olarak 1741 yılında inşa edilmiştir. Baş defterdar ve divan sahibi bir şair olan Atıf Mustafa Efendi tarafından yaptırılmış olan bağımsız binası olan bir kütüphanedir. Atıf Mustafa Efendi Sultan I.Mahmut döneminin defterdarıdır. Osmanlı devletinde bağımsız bir binaya sahip olan ikinci kütüphanedir. Birinci kütüphane ise 1678 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Köprülü Kütüphanesi'dir. Köprülü Kütüphanesi Divan yolunda Yeniçeriler Caddesi’ndedir. Atıf Efendi Kütüphanesi avlulu, bahçeli bir yapıdır. Ana kapı üzerindeki mermer kitabede okunan:’’ Darül kütübi Atıf 1289.’’ Kapıdan girdikten sonra uzunca bir dehlizden geçilir. Duvarları yüksek, tuğla ve kesme taştan yapılmadır. Altında…

DERSAADET'IN KÜLLIYELERI

 • Eyüp Sultan Külliyesi
  Eyüp Sultan Külliyesi Eyüp Sultan Külliyesi; İstanbul Eyüp meydanında bulunan külliye 1459 yılında ana planına sahip olmuştur. Zaman içinde 1766 depremi ile Camii binası yıkılınca bütün külliye yeniden planlanmıştır. Külliye’nin adı, Emevilerin İstanbul kuşatmasına katılan ve burada şehit olan Mihmandar-ı Resulullah Halid bin Ebu Eyüp el-Ensari’den gelmektedir ve külliyenin yapımına zatın medfun bulunduğu mekâna bir türbe inşa edilerek başlanmıştır. Rivayete göre mübarek zatın medfun olduğu yeri Fatih’in Hocası Akşemseddin rüyasında görmüş ve Fatih de ilk iş olarak buraya bir türbe bina ettirmiştir. Cami, imaret, türbe, medrese ve hamamdan meydana gelen külliye; caminin bina edildiği yıl olarak bilinen 1459 yılını izleyen yıllarla birlikte ilk şeklini…
 • Son Kusak

  SAYFAMIZIN ANA KONULARI :

  ASİTANE: Bu bölümde İstanbul’un fethinden Sultan IV.Mustafa’nın saltanatının sonuna kadar inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bunlar Osmanlı Klasik Mimari Eserleridir. Bunlar Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbelerdir.  DERSAADET: Sultan II.Mahmut’un tahta çıkışı ile Cumhuriyetin 10.yılına kadar inşa edilmiş yapılardır. Bu bir batılılaşma dönemidir. Saray, Kasır, Köşk, Yalı, Okullar ve İstanbul’un anıt yapıları gibi bu dönemin yapılarıdır. EKALİYETLER: Gayrimüslimler olarak ta adlandırılan Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Latin Katolik, Protestan ve Musevi Cemaatine ait binalardır. KİŞİLER: Osmanlı döneminde insanlar çaplarına göre isimlerinin anılması için İstanbul’a bir bir eser bırakmayı hedeflemişlerdir. Padişahlar, İstanbul için selatin camiler inşa ettirirken, bir Kapı Ağası da kendi bütçesine uygun çeşme yaptırmıştır. Bu bölümde İstanbul’a eser yaptıranların hayat hikayeleri ni anlattık. YAPILAR: İstanbul'da bulunan özel konumlu yapılar ve külliyeler. PERA: 1840 tarihlerinde itibaren Pera’da inşa edilen yapılar, sinemalar, tiyatrolar, oteller, pasajlar ve ibadethaneler. SANAT: Osmanlı Sanatının süsleme unsurları olan Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve El yazmalarını meydana getiren büyük ustalar ve eserlerinin tanıtımı. ESKİ İSTANBUL FOTOGRAFLARI: İstanbul’un fotoğrafları 1860 tarihinden itibaren çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafları; Osmanlı Kartpostalları,  Osmanlı'da günlük yaşam, İstanbul Boğaziçi Rumeli Yakası, Eski Büyükada, Eski Eminönü-Sirkeci, Eski Karaköy Galata, Eski Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası, Eski Üsküdar,  Yıldız Sarayı Mabeyn Arşivi olarak dosyaladık. İSTANBUL SEMTLER: İstanbul’daki Semtleri ayda bir yenisini ilave ederek tanıtıyoruz. Ayvansaray, Büyükada, Edirnekapı, Galata, Gülhane, Hasköy, Kadırga, Kanlıca,  Kasımpaşa, Samatya, Sarıyer Hanlar, Suriçi, Üsküdar, Yeniköy. İstanbul'un 14 semtine ait 910 fotoğraf.